Leeds Dying Partnerstwa sprawach zdobyła nagrodę za "Dying Matters Initiative świadomości roku’ na 2017 Ncpc nagrody.

Partnerstwo zostało uznane za "Uznając, wydarzeń i działań, które podnoszą świadomość znaczenia rozmowy o umieraniu, śmierć i żałoba.'

Nagrodę odebrał w imieniu grupy Carole Clarke, który jest Ageing Well Officer Zdrowia Publicznego, Leeds.